Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
08.01.2021

Kaj pomeni net-metering pri sončnih elektrarnah?

Od ostalih virov energije se električna razlikuje po tem, da je v istem trenutku, za nemoteno delovanje omrežja, v sistemu potrebno imeti enako število porabnikov in proizvajalcev električne energije.

Kdaj sončna elektrarna proizvaja električno energijo?

Električna energija se proizvaja v času, ko sije sonce. Večina energije je tako proizvedene v delu dneva, ko so ljudje na delovnih mestih. Njena poraba pa se v domovih dogaja v jutranjem ter popoldansko / večernem času – času, ko sončna elektrarna električne energije proizvede zelo malo ali nič. Opisana poraba nam je lepo prikazana tudi na priloženem grafu (Največja proizvodnja električne energije poteka med 11 – o uro dopoldne in 18 – o uro popoldne). Proizvodnja električne energije pa niha tudi skozi letne čase. Največ jo elektrarna proizvede v poletnem, najmanj pa v zimskem času.

Kaj nam omogoča net-metering?

Za sončne elektrarne, ki so postavljene za samooskrbo omrežni operater sprejema elektriko, ko jo imate preveč in vam jo zagotavlja, ko jo imate premalo. Zato je za vas samo pomembno kolikšna je vaša skupna poraba električne energije na koncu leta. Idealna situacija za vas, ko se poraba in proizvodnja čim bolj ujemata.

V primeru, da je proizvodnja enaka porabi je edini strošek, ki vam ostane za plačilo za elektriko vaša obračunska moč in prispevek za OVE+SPTE, ki je vezan na priključno moč. Pri večini strank je ta znesek med 10 in 15€ lahko pa ga preverite na vašem sedanjem računu za elektriko.

Kaj se zgodi v primeru viškov/mankov elektrike?

V primeru manjka električne energije, le tega plačate po aktualni pogodbi za samooskrbo. To podpišete pri izbranem dobavitelju električne energije. Izbrani dobavitelj ima v svoji pogodbi opredeljene tudi pogoje oz. cene za morebitne viške električne energije.

Povpraševanje za sončno elektrarno
Brezplačna ponudba
Izpolnite obrazec in prejmite brezplačno ponudbo. V kolikor izpolnete več podatkov, bo vaša ponudba bolj natančna. Vsi potrebni podatki so napisani na vašem računu za elektriko.
Jutri Vas pokliče naš svetovalec Klemen s katerim se boste na 2 minutnem klicu pogovorili glede podrobnosti, zraven imejte vaš račun za elektriko, da vam bo lažje.


Vpišite le število brez črk.
A
kWp

Slika zadnjega računa* če nam pošljete sliko zadnjega računa vam ponudbo pripravimo v 24 urah!