Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
SUBVENCIJE: za fizične osebe
15.04.2024

SUBVENCIJE: za fizične osebe

Subvencije za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe po sistemu net meteringa

Datum objave: 15. 4. 2024

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
  • etažni lastnik ali solastnik  zemljišča,  na  katerem   stoji  posamezni   del  stavbe,  ki  bo  samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
  • družinski  član  lastnika  ali  solastnika  zemljišča,  na  katerem  stoji  stavba  ali  posamezni  del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Višina naložbene pomoči znaša:

  • 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
  • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme, priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Vlogo boste lahko oddali za:

  • individualno samooskrbo,
  • skupnostno samooskrbo - večstanovanjska raba,
  • skupnostno samooskrbo - skupnost OVE.

Oddaja vlog bo možna od vključno ponedeljka, 15. 4. 2024, od 8. ure dalje, ko se bo odprla tudi aplikacija za oddajo vlog, do 1. 4. 2025. Vloge bomo obravnavali po vrstnem redu glede na prejem vloge. Zaključek javnega poziva bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

več si lahko preberete na povezavi: POVEZAVA do Borzena