Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
AKTUALNI RAZPISI: Občine
08.04.2024

AKTUALNI RAZPISI: Občine

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

Rok za prijavo: 15. 4. 2024, drugi rok je 2. 9. 2024 in tretji rok je 10. 2. 2025.

Višina sredstev: 20.000.000 EUR

Namen: Namen javnega razpisa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije za namen samooskrbe z električno energijo.

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine:

  • samostojno,

  • kot vodilni partner v konzorciju občin,

  • kot vodilni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, katerih ustanovitelj je država in so v vlogi pooblaščenih investitorjev).

Upravičeni stroški:

  1. nakup in vgradnja naprave za samooskrbo,

  2. nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije,

  3. pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je  le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo,

  4. priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta,

  5. strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov projekta,

  6. stroški storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta.

Stopnja financiranja: v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49%,vendar ne več kot 358 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (javnonaročniško partnerstvo) do 100%, vendar ne več kot 730 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 5.000.000EUR na vlogo.

več si lahko preberete na povezavi: POVEZAVA do razpisa