Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana

Toplotne črpalke - enostavna rešitev ogrevanja vaših bivalnih prostorov

Toplotne črpalke
SPRSUN
 • Krmilnik CAREL lahko beleži temperature brez pomoči senzorjev, ki zaznavajo okoliške razmere.
 • Toplotne črpalke SPRSUN z inverterjem DC lahko delujejo z visoko frekvenco, da hitreje segrejejo vodo. Ko voda doseže nastavljeno temperaturo, bo delovala z nizko frekvenco in porabila manj energije za ohranjanje temperature.
 • Izjemno nizka raven hrupa.
 • Pet načinov delovanja: centralna topla voda, hlajenje, ogrevanje, topla voda + hlajenje hiše, vroča voda + ogrevanje. 
Kaj je to toplotna črpalka?

Toplotne črpalke so naprave, uporabljene za ogrevanje prostorov ali pripravo tople sanitarne vode. Njihova prednost je predvsem znižanje stroškov, ki jih imamo z ogrevanjem zaradi manjše porabe energije in izpustov škodljivih snovi. Z ustrezno izbiro črpalke se investicija povrne že v manj kot desetih letih, ne potrebujejo veliko vzdrževanja in imajo daljšo življenjsko dobo vse do 20 let.

Prelistajte katalog

Za več specifikacij o SPRSUN toplotnih črpalkah

Toplotne črpalke
Učinkovita rešitev ogrevanja
 • Visoka učinkovitost sistema in znižanje stroškov ogrevanja: Najvišji izkoristek v primerjavi z ostalimi energenti zaradi česar se stroški ogrevanja znižajo tudi za več kot 70 %.
 • Zelo nizki stroški vzdrževanja: Ni potrebnega tedenskega ali mesečnega vzdrževanja, priporočljiv je zgolj letni pregled celotnega sistema, ki je zajet v garancijski pogodbi. Prav tako ni stroškov z dobavljanjem in shranjevanjem dodatnega goriva.
 • Naložba se povrne v manj kot desetih letih: investicija v toplotno črpalko se povrne med 5 in 7 leti, v primeru postavitve sistema s sončno elektrarno pa še hitreje – v manj kot 3 letih, saj se izognete tudi strošku za električno energijo.
 • Minimalno onesnaževanje okolja: Z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, kot je sonce, za napajanje toplotne črpalke se bistveno zmanjša ogljični odtis. – V pimerjavi s preostalimi energenti se z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, kot je sonce, za napajanje toplotne črpalke bistveno zmanjša ogljični odtis.
Toplotna črpalka

Enostavna uporaba in prilagodljivost potrebam

 • Enostavna uporaba in upravljanje sistema: Pri montaži in zagonu črpalke se nastavijo vse potrebne nastavitve za neovirano delovanje toplotne črpalke v poletnem in zimskem režimu neodvisno od spremembe zunanjih temperatur. - Določene sisteme je tudi možno daljinsko upravljati z raznimi krmilniki.
 • Povezava z obstoječim ogrevalnim sistemom: Zaradi elektronskega krmiljenja je enostavno preklapljati med obstoječimi ogrevalnimi viri in toplotno črpalko.
 • Več različnih vrst: Možno je izkoriščanje različnih virov toplote, zrak, podtalnico, zemljo, in so primerne za vse načine ogrevanja, od radiatorskega do talnega.
 • Ogrevanje sanitarne vode: Poleg ogrevanja bivalnih površin je mogoče ogrevati tudi sanitarno vodo. Pri sanitarnih toplotnih črpalkah je možna izvedba sistema z ločenim rezervoarjem prostornine do 500 L ali pa ima notranja enota integriran bojler s prostornino med 170 in 300 L.
Podjetje z izjemno tehnično podporo in ustrežjivost strankam
Zakaj izbrati EPEU?

Nudimo celovito storitev:

 • Strokovno pomoč in brezplačen ogled: Nudimo strokovno pomoč pri dimenzioniranju potrebne moči kot tudi brezplačen ogled
 • Pestra ponudba toplotnih črpalk: Ponujamo toplotne črpalke svetovno vodilnih proizvajalcov, Fujitsu, Mitsubishi, Orca, Panasonic in Toshiba, z visokim grelnim številom oz. koeficientom učinkovitosti (COP)
 • Hitra in kakovostna montaža: Visoko usposobljeni monterji, ki delujejo po vsej državi in omogočajo hitro servisiranje in vzdrževanje sistemov.
 • Subvencija in kreditiranje preko Eko sklada: Nudimo pomoč pri oddaji vloge za subvencioniranje preko Eko sklada, kar predstavlja do 2.500 € nepovratnih sredstev, ali pa za delno oz. celotno financiranje investicije z Eko kreditom.

Kako deluje toplotna črpalka?

Govora je o treh krogotokih – prvi predstavlja vire energije, naslednji je hladilni krogotok in nazadnje ogrevalni sistem. Mešanica tekočine (voda/glikol, voda/alkohol …) kroži po vertikalnih sondah ali horizontalnih kolektorjih in absorbira toplotno energijo iz skalnate podlage, zemlje ali vode. Pri izvedbi zrak/voda te mešanice ni, toplota se pridobiva neposredno iz zunanjega zraka. V uparjalniku se energija s toplotnega vira odda hladivu, ki se segreje in preide v plinasto stanje. Nastala para potuje preko kompresorja, ki dvigne tlak in s tem posledično temperaturo. V zadnji fazi hladivo sprosti toploto v ogrevalni sistem, samo pa se pri tem ohladi in kondenzira, nato se s pomočjo ekspanzijskega ventila doseže temperatura, nižja od vira energije (prvega krogotoka), saj le tako lahko pride do prenosa toplote.

Grelno število (Coefficient of performance) nam pove razmerje med pridobljeno toplotno energijo in vloženim delom oz. porabljeno električno energijo, in je glavna karakteristika toplotnih črpalk in predstavlja njihovo učinkovitost. Njegova vrednost se giblje med 2 in 5, kar pomeni, da v primeru ko dovedemo 10 kWh električne energije v sistem, iz njega pa pridobimo 20 kWh toplotne energije, je vrednost COP 2. Grelno število je odvisno od vrste toplotne črpalke in od vira toplote iz okolja. Najvišje vrednosti se doseže, če so temperature hladiva nizke, temperature virov toplote pa čim višje.

Kakšna je potrebna moč toplotne črpalke?

Moč toplotne črpalke se preračuna na osnovi toplotnih izgub objektov. V kolikor ni točnih podatkov so izračuni narejeni na podlagi obstoječega ogrevalnega sistema in porabe goriva, kot tudi velikosti in izoliranosti objekta.

V primeru, da se črpalka uporablja za ogrevanje sanitarne vode, se prišteje še dodatna moč 250 W na posamezno osebno v gospodinjstvu.

 

Katere vrste toplotnih črpalk poznamo?

Sama črpalka deluje v medsebojni odvisnosti med tlakom, temperaturo in volumnom plina – ko plinu povečamo tlak, se mu poviša temperatura, če pa mu tlak zmanjšamo, se temperatura zniža. Toplota vedno prehaja s tople snovi na hladno, zato more toplotna črpalka spustiti temperaturo pod temperaturo izvora energije, na drugi strani pa jo dvigniti nad temperaturo, potrebno za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode.

Ogrevalne toplotne črpalke

Ločimo tri vrste ogrevalnik toplotnih črpalk: sistem zrak/voda pridobiva toploto iz okoliškega zraka, ki jo prenaša na vodo v ogrevalnem sistemu; toplotna črpalka voda/voda koristi temperaturo podtalne vode; sistem zemlja/voda pa preko kolektorjev izkorišča toplotno energijo, shranjeno v zemlji.

Sistem je prilagojen načinu ogrevanja. V primeru radiatorskega ogrevanja se izbere visokotemperaturno črpalko, ki lahko pri -20 °C ogrejejo vodo v ogrevalnem sistemu vse do 65 °C brez dodatnega grelca. Pri talnem gretju ali nizkotemperaturnih radiatorjih pa se uporablja nizkotemperaturni režim, ki segreje vodo do 55 °C.

*Z zaporedno vezavo oz. kaskadno vezavo toplotnih črpalk lahko zadostimo ogrevalnim potrebam tudi večjih objektov.

Sanitarne toplotne črpalke:

Toplotna črpalka s pomočjo zunanjega zraka, podtalne vode ali zemlje, poleg ogreavnja bivalnih površin, nudi tudi ogrevanje sanitarne vode.

Pri črpalkah za ogrevanje sanitarne vode je možno izvedba sistema z ločenim rezervoarjem prostornine do 500 L ali pa ima notranja enota integriran bojler s prostornino med 170 in 300 L.

Če že imate sončno elektrarno je smiselno vključiti tudi toplotno črpalko
Povpraševanje za toplotno črpalko
Brezplačna ponudba
Izpolnite obrazec in prejmite brezplačno ponudbo. V kolikor izpolnete več podatkov, bo vaša ponudba bolj natančna. Vsi potrebni podatki so napisani na vašem računu za elektriko.
Jutri Vas pokliče naš svetovalec Klemen s katerim se boste na 2 minutnem klicu pogovorili glede podrobnosti, zraven imejte vaš račun za elektriko, da vam bo lažje.